Όγκοι Ουροδόχου Κύστης

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστης αποτελούν τη 2η συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού μετά τον καρκίνο του προστάτη. Εμφανίζεται συνήθως την 6η-7η δεκατία και οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα σε ποσοστό 3:1. Το κάπνισμα θεωρείται ο βασικός παράγοντας κινδύνου και ακολουθούν η επαγγελματική έκθεση σε αρωματικές αμίνες, η σχιστοσωμίαση και ο χρόνιος ερεθισμός από μόνιμο καθετήρα ή λίθο της ουροδόχου κύστης. Ο συνηθέστερος ιστολογικός τύπος είναι οι καρκίνοι εκ μεταβατικού επιθηλίου. Σπανιότεροι τύποι είναι το αδενοκαρκίνωμα και ο καρκίνος από πλακώδη κύτταρα. Στο 75% των ασθενών ο όγκος είναι επιφανειακός κατά τη διάγνωση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η ανώδυνη μακροσκοπική αιματουρία αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα και εμφανίζεται στο 85% των ασθενών. Σημαντικός αριθμός των όγκων της ουροδόχου κύστης θα ανευρεθεί σε τυχαίο υπερηχογραφικό έλεγχο.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η σημαντικότερη εξέταση είναι η κυστεοσκόπηση η οποία θα αναδείξει τη βλάβη, τη θέση της, το μέγεθος, τον αριθμό και τη σχέση της με σημαντικές ανατομικές δομές όπως τα ουρητηρικά στόμια και ο προστάτης. Η αξονική τομογραφία έχει σημαντική θέση στη διερεύνηση της μακροσκοπικής αιματουρίας αφού θα δώσει πληροφορίες για το ανώτεροο ουροποιητικό και για πιθανές λεμφαδενικές μεταστάσεις. Η κυτταρολογική ούρων είναι επίσης μία σημαντική εξέταση η οποία είναι κυρίως χρήσιμη στη διερεύνηση της μικροσκοπικής αιματουρίας και στην παρακολουθηση των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπευτική προσέγγιση των όγκων τς ουροδόχου κύστεως είναι πολύπλευρη και εξαρτάται από την έκταση της νόσου. Η αρχική αντιμετώπιση σε όλες τις περιπτώσεις είναι η διουρηθρική εκτομή του όγκου. Στόχος της επέμβασης είναι η εξαίρεση του όγκου προκειμένου να αναγνωρισθεί το βάθος (stage) και ο βαθμός κακοήθειας (grade) του όγκου. Σε επιφανειακούς όγκους (όγκοι που διηθούν το βλενογόννο και το χόριο) η διουρηθρική εκτομή είναι θεραπευτική. Στην περίπτωση που ο όγκος είναι διηθητικός (διήθηση του μυικού χιτώνα) τότε η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η κυστεκτομή.