Η επέμβαση αυτή αντικατέστησε την κλασσική τεχνική αφαίρεσης λίθων από το νεφρό, την ανοικτή νεφρολιθοτομή. Αν και σε πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος η ανοικτή επέμβαση εφαρμόζεται ακόμα, δε θα πρέπει να προτείνεται πλέον με βάση τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας.

pcnlΗ Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ευμεγέθων λίθων του νεφρού (μεγαλύτερων των 2 εκατοστών), στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση πέτρας στο νεφρό και συνυπάρχουσας ανατομικής ανωμαλίας (καλυκικό εκκόλπωμα, στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής) ή σε μεγάλες πέτρες του ανώτερου ουρητήρα που δεν είναι προσβάσιμες ή αντιμετωπίσιμες ουρητητηροσκοπικά.

Σε μεγάλες πέτρες του νεφρού (κοραλοειδείς λίθοι) χρειάζεται να γίνουν περισσότερες από μία τρύπες στο νεφρό για να προσεγγισθούν όλοι οι λίθοι. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα αιμορραγίας. Λόγω της εκπαίδευσης του, ο Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός μπορεί και χρησιμοποιεί το εύκαμπτο νεφροσκόπιο κατά τη διάρκεια της Διαδερμικής Νεφρολιθοτριψίας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης όλων των λίθων από μία μόνο τρύπα ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα επιπλοκών.

pencil-greyΟ Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός είναι ο μόνος ουρολόγος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, και από τους ελάχιστους στην Ελλάδα, που διενεργεί την mini-PCNL, η οποία είναι εξέλιξη της κλασσικής τεχνικής. Η mini-PCNL προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα με μικρότερη τομή και επομένως μικρότερες πιθανότητες επιπλοκών και μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

Διενεργείται με μια μικρή τομή 1 εκατοστού στην πλάτη. Από κει εισέρχεται το νεφροσκόπιο, ένα εργαλείο που έχει κάμερα στο μπροστινό του άκρο, το οποίο αναγνωρίζει την πέτρα και με τη βοήθεια ειδικού λιθοτρίπτη υπερήχων κατακερματίζει και αφαιρεί την πέτρα.
Η Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία προσφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας και πλήρους αφαίρεσης της πέτρας ενώ σε έμπειρα χέρια θεωρείται μία πολύ ασφαλής τεχνική.

«Η νοσηλεία του ασθενούς είναι 1 ή 2 ημέρες και μπορεί άμεσα να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες.»

pencil-greyΟ Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός έχει τη μεγαλύτερη σειρά επεμβάσεων Διαδερμικής Νεφρολιθοτριψίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία του και η άρτια εκπαίδευση του διασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας.