Κυστεολιθοτριψία με χρήση laser

Η κυστεολιθοτριψία πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης. Η επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια του κυστεοσκοπίου το οποίο εισέρχεται στην ουροδόχο κύστη διαμέσω της ουρήθρας. Αφου αναγνωρισθεί ο λίθος, ο κατακερματισμός του προρεί να πραγματοποιηθεί με διαφόρων ειδών λιθοτρίπτες, όπως ο μηχανικός, ο βαλλιστικός, ο λιθοτρίπτης υπερήχων και το Holmium laser. Η τεχνολογία laser αποτελεί τον πιο σύγχρονο τρόπο κυστεολιθοτριψίας προσφέροντας αποτελεσματικότητα για οποιοδήποτε τύπο πέτρας και παράλληλα ασφάλεια.

Η επέμβαση παραγματοποιείται με ραχιαία ή γενική αναισθησία και σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιειθεί ακόμη και με τοπική αναισθησία. Είναι η κατάλληλη επιλογή για ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. Η παραμονή στην κλινική διαρκεί μερικές ώρες και ο ασθενής εξέρχεται χωρίς καθετήρα.