Η αντιμετώπισης της κιρσοκήλης είναι χειρουργική. Η μέθοδος με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και το μικρότερο ποσοστό υποτροπής είναι η μικροχειρουργική τεχνική με υποβουβωνική τομή.

Η κιρσοκήλη θα πρέπει να διορθώνεται αν προκαλεί:

 • Μείωση του όγκου του όρχεος
 • Υπογονιμότητα
 • Έντονα συμπτώματα
 • Ψηλαφητές κιρσοκήλες αμφοτερόπλευρα σε παιδιά και εφήβους

Η διερεύνηση της υπογονιμότητας στον άνδρα είναι δύσκολη. Αν βρεθεί κάποια αιτία, αυτή συνήθως διορθώνεται. Η πιο συχνή και αντιμετωπίσιμη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας είναι η κιρσοκήλη.

Η αδυναμία γονιμοποίησης μετά από 12 μήνες ελεύθερων και συστηματικών προσπαθειών.

Οι απαραίτητες εξετάσεις είναι αιματολογικές και πηκτικότητας, PSA, εξετάσεις ούρων, κυστεοσκόπηση και αξονική πυελογραφία. Σε ασθενείς με μικροσκοπική αιματουρία, θα πρέπει να διενεργηθεί και κυτταρολογική ούρων. Συμληρωματικές εξετάσεις που μορεί να χρειαστούν είναι η τυχαίες βιοψίες από την ουροδόχο κύστη και η διαγνωστική ουρητηροσκόπηση.

Όλες οι παθήσεις του ουροποιητικού μπορούν να προκαλέσουν αιμτουρία. Εκτός από τις ουρολογικές παθήσεις, η λήψη αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων και κάποιες νεφρολογικές παθήσεις μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση αιματουρίας.

Η μακροσκοπική αιματουρία φαίνεται με γυμνό μάτι (κόκκινα ούρα) ενώ η μικροσκοπική φαίνεται μόνο στο μικροσκόπιο (ερυθρά αιμοσφαίρια στη γενική ούρων).

Η μερική νεφρεκτομή έχει ένδειξη για όγκους μέχρι 4 εκατοστά. Σχετικές ενδείξεις είναι οι κληρονομικές κακοήθεις νόσοι του νεφρού και η ύπαρξη παθήσεων που μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικά τη νεφρική λειτουργία. Για όγκους 4-7 εκατοστά, η μερική νεφρεκτομή θα πρέπει να προτείνεται μόνο αν είναι τεχνικά δυνατή η πλήρης και ασφαλής αφαίρεση της βλάβης.

Οι νεφρικές κύστεις είναι συνήθως καλοήθεις βλάβες που δε χρήζουν θεραπείας ή παρακολούθησης. Κάποιες φορές όμως μπορεί να είναι επιπλεγμένες είναι να υποκρύπτουν κακοήθεια. Ο ουρολόγος σας μπορεί με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας να κατηγοριοποιήσει τις νεφρικές κύστεις και να προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Η νυκτουρία είναι ερεθιστικό σύμπτωμα το οποίο συνήθως οφείλεται σε καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Μία επίσκεψη στον ουρολόγο θα βοηθήσει στην αναγνώριση του προβλήματος και στη θεραπεία του.

Η διορθική βιοψία του προστάτη γίνεται με τη χρήση του διορθικού υπερήχου. Η κεφαλή του υπερήχου εισέρχεται από το ορθό και μία λεπτή βελόνα τρυπαέι τον προστάτη και παίρνει δείγματα για ιστολογική ανάλυση. Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ασφαλής και ανώδυνη.

Η αύξηση του PSA μπορεί να οφείλεται σε καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, σε κάποια φλεγμονή (προστατίτιδα) ή σε καρκίνο του προστάτη. Η βιοψία του προστάτη είναι η καλύτερη μέθοδος διαφοροδιάγνωσης

Όλοι οι άντρες θα πρέπει να μετράνε το PSA από την ηλικία των 50. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι συγγενείς 1ου βαθμού ασθενών με καρκίνο του προσστάτη που θα πρέπει να ξεκινούν στα 45.

Υδρονέφρωση είναι η διάταση του νεφρού που οφείλεται σε απόφραξη του ουρητήρα. Η απόφραξη συνήθως οφείλεται σε κάποιο λίθο. Άλλα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε υδρονέφρωση είναι η εξωγενής πίεση του ουρητήρα από όγκους της κοιλιάς, λεμφαδενικές μάζες ή μετεγχειρητική ίνωση και τα αιματοπήγματα σε ασθενείς με αιματουρία.

Η λιθίαση του ουροποιητικού είναι μία δυναμική κατάσταση. Το 50% των ασθενών με κολικό του νεφρού θα εμφανίσουν νέα πέτρα στην επόμενη 5ετία αν δε λάβουν προληπτικά μέτρα.

Στους ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια λιθίασης θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένες διαιτητικές οδηγίες και να εκτελείτε πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος για να αναδεικνύονται υποκείμενες νόσοι που ευθύνονται για τη δημιουργία λίθων. Διαβάστε περισσότερα για τον μεταβολικό έλεγχο εδώ.

Έχει επικρατήσει η άποψη πως η εξωσωματική λιθοτριψία μπορεί να προταθεί για όλες τις πέτρες. Αυτό είναι λάθος και οφείλεται συνήθως στην έλλειψη εκπαίδευσης των θεράποντων ιατρών στην εκτέλεση ενδοσκοπικής λιθοτριψίας.

Η επιλογή της ορθής θεραπείας εξαρτάται από το μέγεθος του λίθου, τη θέση και την πυκνότητα της πέτρας. Η διενέργεια εξωσωματικής λιθοτριψίας μπορεί να έχει επιπλοκές αν χρησιμοποιηθεί με λάθος ενδείξεις.

Η κλασσική αντιμετώπιση ευμεγέθων και κοραλοειδών λίθων του νεφρού ήταν η νεφρολιθοτομή η οποία γίνεται με μεγάλη τομή από την πλάτη έως την κοιλιά, και απαιτεί μεγάλο χρόνο νοσηλείας και αποκατάστασης ενώ συνοδεύεται από σημαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές και πόνο.

Η σύγχρονη εναλλακτική ονομάζεται διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Σε έμπειρα χέρια, αυτή η ελάχιστα επεμβατική τεχνική παρέχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Γίνεται με μικρή τομή 1 εκατοστού στην πλάτη και η νοσηλεία του ασθενούς είναι μόλις 2 ημέρες. Διαβάστε περισσότερα για την τεχνική της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας εδώ.

Οι πέτρες στους νεφρούς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα. Η μόνη ένδειξη παρακολούθησης μίας πέτρας είναι σε ηλικιωμένους ασθενείς όταν η πέτρα βρίσκεται σε κάτω κάλυκα του νεφρού, δε μεγαλώνει σε μέγεθος και δεν προκαλεί συμπτώματα.

Αν μία πέτρα στο νεφρό δεν αντιμετωπισθεί, μπορεί να οδηγήσει σε:

 • μόνιμη απώλεια νεφρικής λειτουργίας
 • λοίμωξη και σήψη
 • έντονους πόνους
 • κακοήθη εξαλλαγή

Οι επιλογές είναι:

 • Aνοικτή επέμβαση
 • Λαπαροσκοπική
 • Ρομποτική

Τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνικής σε σύγκριση με με την ανοικτή είναι η μικρότερη απώλεια αίματος, η ταχύτερη ανάρρωση και η άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τελευταία επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως η ρομποτική τεχνική υπερέχει των υπολοίπων μεθόδων στα λειτουργικά αποτελέσματα (στύση, εγκράτεια ούρων).

Η θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία, το βαθμό κακοήθειας (Gleason score), και το στάδιο της νόσου. Με βάση αυτά, ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιλογές σας που μπορεί να είναι η παρακολούθηση, η χειρορυγική θεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία.

Τιμές μικρότερες από 4ng/ml είναι συνήθως φυσιολογικές. Ωστόσο, σημαντικότερος δείκτης κακοήθειας θεωρείται ο ρυθμός αύξησης του PSA.
Παράδειγμα: Το PSA του κ. Δημήτρη ήταν πέρυσι 1,5 και φέτος είναι 4. Το PSA του κ. Κώστα ήταν πέρυσι 5 και φέτος είναι 5,5. Αν και το PSA του κ. Κώστα είναι μεγαλύτερο από αυτό του κ. Δημήτρη, αυτός που θα χρειαστεί βιοψία προστάτη είναι ο κ. Δημήτρης γιατί ο ρυθμός αύξησης του PSA είναι μεγαλύτερος.

Kλείστε ραντεβού ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί το πρόβλημά σας.

Επικοινωνία