Διουρηθρική Προστατεκτομή TURis

Το ακρωνύμιο TURis (TransUrethral Resection In Saline) περιγράφει μία νέα μέθοδο πραγματοποίησης διουρηθρικών επεμβάσεων οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση διπολικού ρεύματος σε φυσιολογικό ορό.

Σε αντίθεση με την κλασική τεχνική εκτομής του προστάτη με μονοπολικό ρεύμα και με υγρά γλυκίνης, η μέθοδος TURis προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • αποφυγή του TUR-syndrome, ενός επικίνδυνου και δυνητικά θανατηφόρου συνδρόμου το οποίο οφείλεται στην εκτεταμένη απορρόφηση υγρού γλυκίνης κατά τη διάρκεια διουρηθρικής προστατεκτομής με μονοπολικό ρεύμα
  • μικρότερα ποσοστά διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αιμορραγίας
  • δυνατότητα επέμβασης και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα
  • μειωμένος χειρουργικός χρόνος
  • καμία παρεμβολή με βηματοδότες λόγω του διπολικού ρεύματος
  • δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με μεγάλους προστάτες
  • γρηγορότερη ανάρρωση και ταχύτερη έξοδος από την κλινική

Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί 1 ημέρα.