Ουρητηροσκοπική Λιθοτριψία

Η ουρητηροσκοπική λιθοτριψία εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση λίθων εντός του νεφρού και του ουρητήρα. Ανάλογα με τη θέση της πέτρας θα χρησιμοποιηθεί ημιάκαμπτο ή εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο.

Ημιάκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

semirigidΠραγματοποιείται με τη χρήση ημιάκαμπτου ουρητηροσκοπίου, ενός επιμήκους εργαλείου διαμέτρου 2-3 χιλιοστών που διαθέτει κάμερα στο αρχικό του άκρο. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση λίθων στο κατώτερο τμήμα του ουρητήρα. Μέσα από το ουρητηροσκόπιο εισέρχεται μία λεπτή ίνα laser η οποία κατακερματίζει την πέτρα σε μικρότερα κομμάτια. Τα συγκρίμματα αφαιρούνται με ειδικα εργαλεία (baskets).

Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

flexible-ureteroscopeΠροτείνεται για την αντιμετώπιση λίθων του ανώτερου ουρητήρα και του νεφρού μέχρι 2 εκατοστά. Χρησιμοποιούμε εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο το οποίο, σε έμπειρα χέρια, μπορεί να προσεγγίσει οποιαδήποτε πέτρα σε οποιοδήποτε σημείο του νεφρού. Ο κατακερματισμός της πέτρας επιτυγχάνεται με τη χρήση Holmium laser.

Η σημαντικότερη επιπλοκή της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης είναι η μετεγχειρητική σήψη. Έχει φανεί σε πολλές μελέτες πως η σοβαρή αυτή επιπλοκή είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη διάρκεια του χειρουργείου.

tip-greyΗ εμπειρία του χειρουργού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χειρουργικό χρόνο και επομένως τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση δε θα πρέπει να προτείνεται για πέτρες μεγαλύτερες των 2 εκατοστών διότι η επιτυχία της τεχνικής είναι μικρότερη από 40%.

pencil-greyΟ Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός είναι από τους λίγους πιστοποιημένους ενδοουρολόγους πανελλαδικά και διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά εύκαμπτων ουρητηροσκοπήσεων στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση και εμπειρία του διασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας ενώ ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Δείτε παρακάτω επέμβαση ημιάκαμπτης ουρητηροσκόπησης και λιθοτριψίας με laser