Εκτομή όγκων ουρητήρα με χρήση laser

Η κλασσική θεραπεία των όγκων του ουρητήρα και της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού αποτελεί η νεφρο-ουρητηρεκτομή, δηλαδή η ριζική αφαίρεση του νεφρού και του ουρητήρα. Η απώλεια του ενός νεφρού μπορεί να δημιουργήσει επιπτώσεις στη συνολική νεφρική λειτουργεία και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Η είσοδος της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής προώθησε τις λεγόμενες «επεμβάσεις διατήρησης του νεφρού» (kidney-sparing surgery). Σε ασθενείς με νόσο χαμηλού ρίσκου και δυναμικής, όπως αυτή καθορίζεται από το στάδιο και το βαθμό κακοήθειας της νόσου, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτομή του όγκου (laser ablation) με χρήση Holmium laser. Η επέμβαση προσφέρει εξαιρετικά ογκολογικά αποτελέσματα, αντίστοιχα με της ριζικής νεφροουρητηρεκτομής, και παράλληλα μειώνει τη μετεγχειρητική νοσηρότητα που σχετίζεται με το ριζικό χειρουργείο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του laser ablation είναι η διατήρηση του νεφρού και της νεφρικής λειτουργίας.

Η laser εκτομή αποτελεί σχετική ένδειξη για high-risk όγκους του ουρητήρα και της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού σε ασθενείς με μονήρη νεφρό ή επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.

Η επέμβαση διενεργείται ουρητηροσκοπικά, δηλαδή διά της ουρήθρας, χωρίς τομές. Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί λίγες ώρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις που η προσέγγιση του όγκου είναι αδύνατη ουρητηροσκοπικά, η επέμβαση μπορεί να γίνει διαδερμικά (με μικρή τομή στην περιοχή του νεφρού).

pencil-greyΟ Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός είναι από τους λίγους πιστοποιημένους ενδοουρολόγους πανελλαδικά και διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά ουρητηροσκοπικών επεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση και εμπειρία του διασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας ενώ ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Δείτε παρακάτω επέμβαση ημιάκαμπτης ουρητηροσκόπησης και λιθοτριψίας με laser