Θεραπεία Κιρσοκήλης

Οι απόλυτες ενδείξεις για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι:

  • Η συνύπαρξη κιρσοκήλης και υπογονιμότητας
  • Η μείωση του όγκου του όρχεως σε παιδιά και εφήβους με κιρσοκήλη
  • Η αποκατάσταση της κιρσοκήλης σε ασθενείς με αίσθημα βάρους και άτυπα άλγη στην περιοχή έχει σχετική ένδειξη και ο ασθενής μας θα πρέπει να ξέρει πως η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης μπορεί να μην επιφέρει ουσιαστική λύση.
  • Ασθενείς με κιρσοκήλη που δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα ή αλλοίωση στο σπερμοδιάγραμμα δε χρήζουν θεραπείας.

Πως αντιμετωπίζεται η κιρσοκήλη και ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης της κιρσοκήλης όπως ο εμβολισμός, η λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδος και οι ανοικτές επεμβάσεις. Όλες έχουν ως κοινό στόχο τη διακοπή της κυκλοφορίας φλεβικού αίματος εντός της έσω σπερματικής φλέβας.

pencil-greyΗ θεραπεία που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και τα μικρότερα ποσοστά υποτροπής είναι η μικροχειρουργική υποβουβωνική προσπέλαση.

Γίνεται με μικρή τομή πάνω από τον όρχι και η ανεύρεση και απολίνωση των διατεταμένων φλεβών γίνεται με ειδικό μικροσκόπιο. Η νοσηλεία του ασθενούς είναι 1 ημέρα και επανέρχεται άμεσα στις δραστηριότητες του.

Η λαπαροσκοπική και ρομποτική μέθοδος αυξάνουν κατά πολύ το κόστος της επέμβασης χωρίς να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά την επέμβαση, το 75% των εφήβων με μείωση στον όγκο του όρχεως θα παρατηρήσουν βελτίωση, ενώ σημαντικό ποσοστό υπογόνιμων ασθενών θα εμφανίσουν βελτίωση στις παραμέτρους της σπερματογένεσης εντός 3-6 μηνών.