Διάνοιξη Στενωμάτων Ουρήθρας

Διατομή στενώματος ουρήθρας με Holmium laser

Η διουρηθρική αποκατάσταση ενός στενώματος ενδείκνυται όταν αυτό είναι <2cm και πραγματοποιείται με χρήση μαχαιριδίου (οπτική ουρηθροτομή) ή με χρήση laser.

Η επέμβαση πραγματοποιείται συνήθως με ραχιαία αναισθησία. Δια της ουρήθρας εισέρχεται ένα ενδοσκόπιο και δια μέσω αυτού τοποθετείται το μαχαιρίδιο για την ψυχρή διατομή του στενώματος ή η ίνα του laser. Μετά την επέμβαση τοποθετείται καθετήρας ο οποίος αφαιρείται 1-3 ημέρες μετεγχειρητικά.

Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί μερικές ώρες.