Στένωση Πυελο-Ουρητηρικής Συμβολής

Η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής (ΠΟΣ) αποτελεί συγγενή ανωμαλία που εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια (2:1) και το συχνότερο αίτιο ετερόπλευρης υδρονέφρωσης σοβαρού βαθμού. Το συνηθέστερο αίτιο δημιουργίας ΣΠΟΣ είναι η ατελής ανάπτυξη ή και πλήρης αγενεσία του μυικού χιτώνα στην περιοχή της πυελοουρητηρικής συμβολής και η αντικατάσταση του με συνδετικό ιστό και ίνες κολλαγόνου. Σπανιότερο αίτιο είναι η ύπαρξη πτυχών που προκαλούν βαλβιδικό μηχανισμό και απόφραξη στη ροή των ούρων. Εκτός των ενδοαυλικών αιτίων, η εξωγενής πίεση της πυελοουρητηρικής συμβολής από κάποιο έκτοπο αγγείο μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη και στένωσης ΠΟΣ.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η στένωσης ΠΟΣ προκαλεί μεγάλου βαθμού απόφραξη και υδρονέφρωση του πάσχοντος νεφρού που διαπιστώνεται συνήθως τα πρώτα χρόνια της ζωής. Τα κυριότερα συμπτώματα της στένωσης ΠΟΣ είναι το χρόνιο οσφυικό άλγος, η εμπύρετες ουρολοιμώξεις, οι νεφρικοί λίθοι και η αρτηριακή υπέρταση.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση στηρίζεται στην αξονική πυελογραφία. Εκτός της διάγνωσης, η αξονική θα αναδείξει την ύπαρξη έκτοπου αγγείου και την συνύπαρξη λιθίασης του νεφρού. Σημαντική διαγνωστική εξέταση στη διερεύνηση της στένωσης ΠΟΣ αποτελεί το δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών (MAG-3) το οποίο θα μας πληροφορήσει για το βαθμό απόφραξης και τη λειτουργικότητα των νεφρών. 

Ποια είναι η θεραπεία;

Η θεραπευτική προσέγγιση εκτείνεται από την απλή παρακολούθηση έως τη χειρουργική αποκατάσταση. Ο θεράπων ιατρός θα συνυπολογίσει το βαθμό απόφραξης, τη λειτουργικότητα του νεφρού και την ύπαρξη επιπλοκών προκειμένου να επιλέξει τη σωστή θεραπεία.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της στένωσης ΠΟΣ ονομάζεται πυελοπλαστική και συνίσταται στην εκτομή της παθολογικής πυελοουρητηρικής συμβολής και στην αναστόμωση μεταξύ του ουρητήρα και της πυέλου. Η λαπαροσκοπική και ρομποτική τεχνική έχουν παραγκωνίσει την ανοικτή τεχνική και θεωρούνται οι μέθοδοι εκλογής.

Η ανιούσα ή κατιούσα ενδοπυελοτομή με χρήση laser αποτελεί ενδοσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης της στένωσης ΠΟΣ. Η διάνοιξη της στένωσης γίνεται με τη χρήση του Holmium laser χωρίς τομές. Η τεχνική προσφέρει μηδενική νοσηρότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.