ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Οι παθήσεις του προστάτη αποτελούν τις συχνότερες ουρολογικές παθήσεις. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό ενώ η υπερτροφία του προστάτη ταλαιπωρεί 1 στους 2 άνδρες.

Στην παρακάτω ενότητα περιγράφονται οι συνηθέστερες παθήσεις του προστάτη.