Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή

Η σύγχρονη τάση αντιμετώπισης των όγκων του νεφρού είναι η μερική νεφρεκτομή, η αφαίρεση δηλαδή μόνο του όγκου και η διατήρηση του υπολοίπου νεφρού. Βάσει των τελευταίων κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας, η μερική νεφρεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για όγκους <4 εκατοστά.

Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;

Η μερική νεφρεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Η εξέλιξη του ρομποτικού συστήματος DaVinci Si HD συνδυάζει την τρισδιάστατη διεγχειρητική εικόνα υψηλής ευκρίνειας με την εργονομία και σταθερότητα των χειρουργικών εργαλείων προσφέροντας την ιδανική επιλογή.

Ποιος χειρουργεί;

Το ρομποτικό σύστημα DaVinci αποτελείται από 2 κομμάτια: την κονσόλα και ένα σύστημα 3-4 βραχιόνων. Η κονσόλα διαθέτει 3D οθόνη μέσω της οποίας ο χειρουργός μπορεί να βλέπει εντός της

κοιλιακής κοιλότητας σε μεγέθυνση μέχρι 15 φορές με ευνόητα πλεονεκτήματα. Επίσης, η κονσόλα διαθέτει 2 χειριστήρια από τα οποία ο χειρουργός μορεί να κινεί τους ρομποτικούς βραχίονες και την κάμερα. Το σύστημα των βραχιόνων βρίσκεται κοντά στον ασθενή. Πάνω στους ρομμποτικούς βραχίονες συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία τα οποία εισάγονται στην κοιλιά του ασθενούς μέσα από μικρές οπές 8 χιλιοστών. Τα ρομποτικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα με την τεχνολογία EndoWrist που τα εξοπλίζει με ικανότητες κίνησης μεγαλύτερες από το ίδιο το ανθρώπινο χέρι.

Αν και το ρομποτικό σύστημα DaVinci είναι από μόνο του ένα υπερδύναμο χειρουργικό εργαλείο, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αντικαταστήσει το χειρουργό. Ωστόσο αποτελεί ένα νέο, σημαντικό σύμμαχο για την επί

τευξη αποτελεσματικών και ασφαλών επεμβάσεων.

Γιατί να υποβληθώ σε ρομποτική επέμβαση και όχι σε ανοικτή;

  • Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι πολλαπλά.
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Εξαιρετική διεγχειρητική ακρίβεια (EndoWrist, 3D, οπτική μεγέθυνση)
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχύτερη ανάρρωση
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας
  • Παρέχει στο χειρουργό απόλυτη ακρίβεια κινήσεων και λεπτότητα στους χειρισμούς

Είναι πιο ακριβή επέμβαση σε σχέση με την ανοικτή;

Αν και στην Αμερική και σε άλλες χώρες του κόσμου η ρομποτική χειρουργική δικαιολογείται από τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, δυστυχώς στην Ελλάδα τα ταμεία δικαιολογούν μικρό τμήμα του συνολικού κόστους της επέμβασης με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλίεται στον ασθενή. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη από τις ΗΠΑ, έδειξε πως το συνολικό κόστος της ρομποτικής τεχνικής συγκριτικά με την ανοικτή σε βάθος 10ετίας είναι το ίδιο και αυτό προκύπτει από τα καλύτερα αποτελέσματα της ρομποτικής τεχνικής που σε βάθος χρόνου μεταφράζονται σε μικρότερη νοσηρότητα και λιγότερες μακροχρόνιες επιπλοκές.