Πυελοπλαστική

Πυελοπλαστική είναι η επέμβαση η οποία διενεργείται για τη διόρθωση της στένωσης της πυελουρητηρικής συμβολής.

Η επέμβαση δεν διενεργείται σε όλους τους ασθενείς με στένωση ΠΟΣ αλλά μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως:

  • Μείωση της λειτουργικότητας του πάσχοντος νεφρού
  • Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
  • Λιθίαση του πάσχοντος νεφρού
  • Υποτροπιάζοντες κολικοί ή εμμένον άλγος στην περιοχή της οσφύoς

Απαραίτητες εξετάσεις πριν κάποιος οδηγηθεί στο χειρουργείο είναι η αξονική πυελογραφία και το δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών

Στόχος της επέμβασης είναι η αφαίρεση του στενωμένου κομματιού και η εκ νέου συρραφή του νεφρού και του ουρητήρα. H επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Η λαπαροσκοπική και ρομποτική τεχνική έχουν επικρατήσει της ανοικτής τεχνικής, διότι:

  • ελάχιστη απώλεια αίματος
  • ελάχιστη νοσηλεία
  • άμεση αποκατάσταση του ασθενούς
  • για αισθητικούς λόγους (μεγάλος αριθμός ασθενών είναι νέοι)