Πλαστική Αποκατάσταση Υδροκήλης

Η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της υδροκήλης ονομάζεται πλαστική αποκατάσταση. Στόχος της επέμβασης είναι η διάνοιξη του ιδίους ελυτροειδούς χιτώνα (του σάκου που περιέχει το υγρό της υδροκήλης) και η αναστροφή του προκειμένου να αποφευχθεί η επαναδημιουργία υδροκήλης μελοντικά.

Η πλαστική αποκατάσταση της υδροκήλης διενεργείται υπό γενική αναισθησία και πραγματοποιείται μέσω μικρής τομής στο πάσχον ημιόσχεο. Η νοσηλεία του ασθενούς είναι μία ημέρα και μπορεί άμεσα να επανέλθει στις δραστηριότητες και την εργασία του. Θα του ζητηθεί να χρησιμοποιεί ειδικό εσώρουχο (σπασουάρ) προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες μετεγχειρητικής φλεγμονής στον όρχι.