Νεφρεκτομή

Ο καρκίνος του νεφρού είναι η 3η συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού μετά τον καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστεως. Λόγω της ανθεκτικότητας των νεφρικών όγκων στην ακτινοβολία και τη χημειοθεραπεία, η χειρουργική αφαίρεση είναι ο χρυσός κανόνας θεραπείας.

Η αφαίρεση του νεφρού μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά. Με την είσοδο της ρομποτικής χειρουργικής, η ρομποτική νεφρεκτομή αποτελεί μία καινούρια επιλογή ωστόσο δεν έχει κερδίσει έδαφος γιατί αυξάνει υπέρογκα το κόστος χωρίς να προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στον χειρουργό ή τον ασθενή συγκριτικά με τη λαπαροσκοπική μέθοδο.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με 3-4 οπές στην κοιλιά του ασθενούς μεγέθους έως 1 εκατοστό. Μέσα από τις οπές αυτές τοποθετούνται τα λαπαροσκοπικά τροκάρ εργασίας. Διαμέσω των τροκάρς εισέρχονται η λαπαροσκοπική κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Αφού γίνει διατομή της νεφρικής αρτηρίας, φλέβας και του ουρητήρα, ο νεφρός αποκολλάται από τις σχέσεις του με το κοιλιακό τοίχωμα και αφαιρείται από μία μικρή τομή 3-4 εκατοστών.

tip-greyΗ λαπαροσκοπική μέθοδος αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πραγματοποίηση ριζικής νεφρεκτομής με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής ουρολογικής εταιρείας.

Η νοσηλεία του ασθενούς είναι 1-2 ημέρες και άμεσα μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του.

Η λαπαροσκοπική νεφρεκτομή αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά λαπαροσκοπικά χειρουργεία και αυτό γιατί ο νεφρός περιβάλλεται από πολύ σημαντικά όργανα, όπως το παχύ έντερο, τον σπλήνα και το ήπαρ, την αορτή (η κεντρική αρτηρία του σώματος) και την κάτω κοίλη φλέβα (η κεντρική φλέβα του σώματος). Κάκωση των παραπάνω οργάνων μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικές επιπλοκές.

Η διενέργεια μίας ασφαλούς λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής προϋποθέτει άρτια εκπαίδευση και εξαιρετική γνώση της ανατομίας της κοιλιακής χώρας.

Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή σημαίνει την αφαίρεση όλου του νεφρού. Η ριζική νεφρεκτομή δε θα πρέπει να προτείνεται σε περιπτώσεις όγκων μικρότερων από 4 εκατοστά όπου η ρομποτική μερική νεφρεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής, όπως και για όγκους 4-7 εκατοστά αν είναι τεχνικά εφικτή η μερική νεφρεκτομή.

 

Δείτε παρακάτω επέμβαση λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής για την αντιμετώπιση ενδοφυτικού όγκου 5 εκατοστών του αριστερού νεφρού