Η Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία αποτελεί ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη για την αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της επέμβασης την έχουν καθιερώσει ως τη θεραπεία εκλογής για ευμεγέθεις λίθους του νεφρού.