Η ουρητηροσκοπική λιθοτριψία με χρήση laser χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση λίθων εντός του ουρητήρα. Αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική επέμβαση χωρίς τομές.