Κυστεολιθοτριψία με Holmium laser. Αποτελεί αναίμακτη τεχνική αντιμετώπισης λίθων της ουροδόχου κύστης. Πραγματοποιείται χωρίς τομές και η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί μερικές ώρες.