Διαδερμική νεφρολιθοτριψία για την αντιμετώπιση πλήρους κοραλοειδούς λίθου.