Μία πρωτοπόρα λαπαροσκοπική επέμβαση μερικής νεφρεκτομής πραγματοποιήθηκε από το Δρ. Σ. Σφουγγαριστό σε μονόνεφρο ασθενή.

Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε λαπαροσκοπική αφαίρεση του δεξιού νεφρού λόγω κακοήθειας πριν από 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ανευρέθη νέος όγκος στον αριστερό νεφρό διαμέτρου 2,5 εκατοστών. Προκειμένου να αποφευχθεί η νεφρεκτομή και η εισαγωγή του ασθενούς στην αιμοκάθαρση, αποφασίσθηκε η μερική νεφρεκτομή, η αφαίρεση δηλαδή μόνο του όγκου και η διατήρηση του υπολοίπου φυσιολογικού νεφρικού παρεγχύματος.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το Δρ. Σ. Σφουγγαριστό με διάρκεια 3 ώρες. Ο χρόνος ισχαιμίας ήταν 14 λεπτά και η απώλεια αίματος 100ml.