Η πρώτη mini-διαδερμική νεφρολιθοτριψία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Δρ. Σφουγγαριστό. Η επέμβαση διενεργήθηκε για την αντιμετώπιση νεφρικού λίθου 3 εκατοστών και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η διάρκεια της επέμβασης ήταν 3 ώρες χωρίς απώλεια αίματος. Η ασθενής εξήλθε από την κλινική την επομένη μέρα.

Η mini διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL) αποτελεί εξέλιξη της κλασικής (standard PCNL) τεχνικής. Η βασική διαφορά της mini-PCNL είναι η διάμετρος διαστολής του νεφρού. Ενώ στην standard PCNL η διάμετρος διαστολής του νεφρού ειναι 30F (περίπου 1cm), στη mini-PCNL η διαστολή είναι 14F (<0,5cm). Αυτό συνεπάγεται μικρότερη κάκωση στο νεφρό και επομένως μικρότερη πιθανότητα αιμορραγικών επιπλοκών.