Η Ουρητηροσκοπική Λιθοτριψία εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση λίθων εντός του νεφρού και του ουρητήρα. Ανάλογα με τη θέση της πέτρας θα χρησιμοποιηθεί ημιάκαμπτο ή εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο.

Ημιάκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

semirigidΠραγματοποιείται με τη χρήση ημιάκαμπτου ουρητηροσκοπίου, ενός επιμήκους εργαλείου διαμέτρου 2-3 χιλιοστών που διαθέτει κάμερα στο αρχικό του άκρο. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση λίθων στο κατώτερο τμήμα του ουρητήρα. Μέσα από το ουρητηροσκόπιο εισέρχεται μία λεπτή ίνα laser η οποία κατακερματίζει την πέτρα σε μικρότερα κομμάτια. Τα συγκρίμματα αφαιρούνται με ειδικα εργαλεία (baskets).

Η χρήση του ημιάκαμπτου ουρητηροσκοπίου θα πρέπει να αποφεύγεται για πέτρες του ανώτερου ουρητήρα και του νεφρού γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες του ουρητήρα (ρήξη, στένωμα).

Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

flexible-ureteroscopeΠροτείνεται για την αντιμετώπιση λίθων του ανώτερου ουρητήρα και του νεφρού μέχρι 2 εκατοστά. Χρησιμοποιούμε εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο το οποίο, σε έμπειρα χέρια, μπορεί να προσεγγίσει οποιαδήποτε πέτρα σε οποιοδήποτε σημείο του νεφρού. Ο κατακερματισμός της πέτρας επιτυγχάνεται με τη χρήση Holmium laser.

Η σημαντικότερη επιπλοκή της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης είναι η μετεγχειρητική σήψη. Έχει φανεί σε πολλές μελέτες πως η σοβαρή αυτή επιπλοκή είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη διάρκεια του χειρουργείου.

tip-greyΗ εμπειρία του χειρουργού μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χειρουργικό χρόνο και επομένως τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση δε θα πρέπει να προτείνεται για πέτρες μεγαλύτερες των 2 εκατοστών διότι η επιτυχία της τεχνικής είναι μικρότερη από 40%.

pencil-greyΟ Δρ. Σταύρος Σφουγγαριστός είναι από τους λίγους πιστοποιημένους ενδοουρολόγους πανελλαδικά και διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά εύκαμπτων ουρητηροσκοπήσεων στη Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση και εμπειρία του διασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας ενώ ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες μετεγχειρητικών επιπλοκών.