Ιδιαίτερη τιμή να μιλήσω για τη μίνι Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία στο 12ο σχολείο Ουρολογίας όπου ειδικοί και ειδικευόμενοι Έλληνες Ουρολόγοι ενημερώνονται για τα νεότερα δεδομένα.