Ουροδυναμικός έλεγχος

Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η μόνη αντικειμενική εξέταση ελέγχου της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος κατά τη φάση πλήρωσης της ουροδόχου κύστεως με ούρα και κατά τη φάση της ούρησης.

Ενδείξεις ουροδυναμικού ελέγχου

  • επιτακτική ακράτεια ούρων
  • πριν από χειρουργική αποκατάσταση ακράτειας προσπαθείας
  • εμμένοντα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος
  • συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος σε νέους ασθενείς
  • νευρογενής κύστη
  • διαταραχές ούρησης σε παιδιά

 

pencil-greyΤο ιατρείο μας διαθέτει σύγχρονο σύστημα πλήρους ουροδυναμικής μελέτης που συμπεριλαμβάνει ουροροομέτρηση, κυστεομανομετρία, έλεγχο ροής-πίεσης και ηλεκτρομυογραφία

 

Διαδιακασία ουροδυναμικού ελέγχου

Κατά τη διάρκεια του ουροδυναμικού ελέγχου πραγματοποιείται συνεχής καταγραφή σε Η/Υ διαφόρων παραμέτρων όπως η ενδοκοιλιακή και ενδοκυστική πίεση, η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης, η πίεση ροής των ούρων, κ.α.

Η μεταφορά των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω δύο καθετήρων οι οποίοι εισάγονται εντός της ουροδόχου κύστης και του ορθού και μέσω 3 patch τα οποία κολλάνε στην υπερηβική χώρα. Οι πληροφορίες μεταφέρονται στον Η/Υ και μετατρέπονται σε καμπύλες συνεχούς καταγραφής. Οι καμπύλες αξιολογούνται από συγκεκριμένα νομογράμματα και μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το νευρολογικό και λειτουργικό status της ουροδόχου κύστεως, του έξω γραμμωτού σφιγκτήρα, του περινέου και της ουρήθρας.