Ενδοπυελοτομή

Η ενδοπυελοτομή αποτελεί ελάχιστα επεμβατική, ενδοσκοπική μέθοδο αντιμετώπισης της στένωσης πυελο-ουρητηρικής συμβολής, δηλαδή της στένωσης μεταξύ του νεφρού και του ουρητήρα. Η αντιμετώπιση της στένωσης γίνεται με τη χρήση Holmium laser. Τοποθετούνται ειδικά ενδοσκόπια εντός του ουρητήρα και με το laser γίνεται η διατομή και διάνοιξη του στενωμένου τμήματος.

Η διατομή μπορεί να διενεργηθεί ανιόντως (από την ουρήθρα) ή κατιόντως (από το νεφρό). Η οδός προσπέλασης θα εξαρτηθεί από τη συνύπαρξη λίθων εντός του νεφρού. Σε αυτή την περίπτωση προτιμάται η κατιούσα ενδοπυελοτομή προκειμένου να αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα και οι πέτρες του νεφρού με διαδερμική νεφρολιθοτριψία.

Η τεχνική προσφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας με ελάχιστη νοσηρότητα.