Μίνι Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

Η mini διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL) αποτελεί εξέλιξη της κλασικής (standard PCNL) τεχνικής. Η βασική διαφορά της mini-PCNL είναι η διάμετρος διαστολής του νεφρού. Ενώ στην standard PCNL η διάμετρος διαστολής του νεφρού ειναι 30F (περίπου 1cm), στη mini-PCNL η διαστολή είναι 14F (<0,5cm). Αυτό συνεπάγεται μικρότερη κάκωση στο νεφρό και επομένως μικρότερη πιθανότητα αιμορραγικών επιπλοκών.

tip-greyΟ Δρ. Σφουγγαριστός είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τη mini-PCNL στη Βόρεια Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ελλάδα.