Η ρομποτική χειρουργική διαθέτει σθεναρούς υποστηρικτές και φανατικούς πολέμιους. Όπως συμβαίναι με κάθετι νέο που διεκδικεί κομμάτι μίας πίτας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της χειρορυργικής πίτας, οι απόψεις είναι πολλές και συνήθως αντικρουόμενες.

Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή από τον καθηγητή Binder, και από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Η ρομποτική χειρουργική είναι πραγματικότητα και κατέχει σημαντικό κομμάτι της χειρουργικής πράξης στην ουρολογία. Σήμερα, το 95% των ριζικών προστατεκτομών στις ΗΠΑ διενεργούνται ρομποτικά.

Είναι αλήθεια πως η παραγωγή του συστήματος DaVinci συνδυάστηκε με ένα επιθετικό πλάνο marketing και προώθησης του προϊόντος από την ίδια της εταιρεία παραγωγής αλλά και από τους γιατρούς που πραγματοποιούν ρομποτικές επεμβάσεις. Ακούστηκαν και δημοσιεύθηκαν διάφορες ακραιότητες οι οποίες προφανώς απέχουν από τα πραγματικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρομποτικη χειρουργική.

Το ρομποτικό σύστημα DaVinci παράγεται αποκλειστικά από την εταιρεία Intuitive Surgical η οποία και διατηρεί το μονοπώλιο παραγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος αγοράς ενός τέτοιου συστήματος να προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ και η ετήσια συντήρηση του να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς και συντήρησης, οι ρομποτικές επεμβάσεις εξακολουθούν να είναι ακριβές πράξεις ενώ οι κλινικές που έχουν εγκαταστήσει ρομποτικά συστήματα εφαρμόζουν επιθετικές διαφημιστικές καμπάνιες προκειμένου να προσελκύσουν ασθενείς.

Ας δούμε όμως και τα πραγματικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το σύστημα DaVinci. Η ρομποτική τεχνολογία βοήθησε να ξεπεραστούν προκλήσεις και περιορισμοί της ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Τα οφέλη της περιλαμβάνουν τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας, μεγέθυνση, την τεχνολογία EndoWrist με 7 βαθμούς ελευθερία κίνησης, έλλειψη μυϊκού τρόμου και άνετη εργονομία για τον χειρουργό. Επίσης, το DaVinci παρέχει τη δυνατότητα στο χειρουργό να προσεγγίσει δύσκολες ανατομικές περιοχές, όπως η λεκάνη, και να χειρουργήσει για ώρες χωρίς σωματική κούραση και με πνευματική διαύγεια. Τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή είναι πολλαπλά. Μειωμένη νοσηρότητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μειωμένη απώλεια αίματος και λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος είναι κάποια από αυτά.

Την αρχική αίσθηση πως η ρομποτική χειρουργική έχει πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής, έρχονται πλέον να επιβεβαιώσουν επιστημονικά δεδομένα από κλινικές μελέτες που δείχνουν πως η ρομποτική χειρορυργική είναι μία εξέλιξη που ήρθε για να μείνει.

Ναι είναι αλήθεια πως η ρομποτική χειρουργική είναι ακριβότερη συγκριτικά με την ανοικτή. Επίσης είναι αλήθεια πως εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα ένα επιθετικό marketing προώθησης που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της ηθικής. Ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρισθεί πως η ρομποτική χειρουργική είναι μία σημαντική εξέλιξη η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή και στο γιατρό. Όσο θα αυξάνεται η εμπειρία και ο αριθμός των γιατρών που εκπαιδεύονται και εφαρμόζουν τη ρομποτική χειρουργική, τόσο θα βελτιώνονται και θα αυξάνονται τα πλεονεκτήματα της.

Το ρομποτικό σύστημα DaVinci αποτελεί χειρουργικό σύμμαχο του γιατρού και του ασθενούς.

Οι εξαιρετικές του δυνατότητες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους ασθενείς μας, όταν η χρήση του προσφέρεται όχι με γνώμονα το κέρδος αλλά με ειλικρίνεια, σεβασμό στις προσδοκίες του ασθενούς και με βάση τις πραγματικές ενδείξεις.