Είναι αίσθηση όσων χειρουργούν ρομποτικά πως αν υπάρχει μία επέμβαση που το ρομποτικό σύστημα DaVinci έχει βοηθήσει τα μέγιστα το χειρουργό και τον ασθενή αυτή είναι η ριζική προστατεκτομή. Ο προστάτης βρίσκεται σε μία πολύ μικρή κοιλότητα, την ελάσσονα πύελο, που η δυνατότητα χειρισμών καθώς και η εικόνα είναι περιορισμένη με την ανοικτή χειρουργική. Αντίθετα, το ρομπότ μπορεί να κινείται σε πολύ στενούς χώρους προσφέροντας εξαιρετική τρισδιάστατη εικόνα και εργονομία στο χειρισμό των ρομποτικών εργαλείων.

Ποιος χειρουργεί;

Το ρομποτικό σύστημα DaVinci αποτελείται από 2 κομμάτια: την κονσόλα και ένα σύστημα 3-4 βραχιόνων. Η κονσόλα διαθέτει 3D οθόνη μέσω της οποίας ο χειρουργός μπορεί να βλέπει εντός της κοιλιακής κοιλότητας σε μεγέθυνση μέχρι 15 φορές με ευνόητα πλεονεκτήματα. Επίσης, η κονσόλα διαθέτει 2 χειριστήρια από τα οποία ο χειρουργός μορεί να κινεί τους ρομποτικούς βραχίονες και την κάμερα. Το σύστημα των βραχιόνων βρίσκεται κοντά στον ασθενή. Πάνω στους ρομμποτικούς βραχίονες συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία τα οποία εισάγονται στην κοιλιά του ασθενούς μέσα από μικρές οπές 8 χιλιοστών. Τα ρομποτικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα με την τεχνολογία EndoWrist που τα εξοπλίζει με ικανότητες κίνησης μεγαλύτερες από το ίδιο το ανθρώπινο χέρι.

Αν και το ρομποτικό σύστημα DaVinci είναι από μόνο του ένα υπερδύναμο χειρουργικό εργαλείο, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αντικαταστήσει το χειρουργό. Ωστόσο αποτελεί ένα νέο, σημαντικό σύμμαχο για την επίτευξη αποτελεσματικών και ασφαλών επεμβάσεων.

Γιατί να υποβληθώ σε ρομποτική επέμβαση και όχι σε ανοικτή;

  • Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής έναντι της ανοικτής ριζικής προστατεκτομής είναι πολλαπλά.
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος
  • Εξαιρετική διεγχειρητική ακρίβεια (EndoWrist, 3D, οπτική μεγέθυνση)
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχύτερη ανάρρωση
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας
  • Παρέχει στο χειρουργό απόλυτη ακρίβεια κινήσεων και λεπτότητα στους χειρισμούς

Είναι πιο ακριβή επέμβαση σε σχέση με την ανοικτή;

Αν και στην Αμερική και σε άλλες χώρες του κόσμου η ρομποτική ριζική προστατεκτομή δικαιολογείται από τους δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς, δυστυχώς στην Ελλάδα τα ταμεία δικαιολογούν μικρό τμήμα του συνολικού κόστους της επέμβασης με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλίεται στον ασθενή. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη από τις ΗΠΑ, έδειξε πως το συνολικό κόστος της ρομποτικής τεχνικής συγκριτικά με την ανοικτή σε βάθος 10ετίας είναι το ίδιο και αυτό προκύπτει από τα καλύτερα αποτελέσματα της ρομποτικής τεχνικής που σε βάθος χρόνου μεταφράζονται σε μικρότερη νοσηρότητα και λιγότερες μακροχρόνιες επιπλοκές.

Θα έχω ακράτεια και στυστική δυσλειτουργία μετά από ρομποτική ριζική προστατεκτομή;

Η ριζική προστατεκτομή στοχεύει στην αφαίρεση του προστάτη και των σερματοδόχων κύστεων. Δίπλα από τα όργανα αυτά, υπάρχουν τα αγγειονευρώδη δεμάτια τα οποία είναι υπεύθυνα για τη στύση και σε κάποιο βαθμό για την εγκράτεια των ούρων. Αναπόφευκτα, τα δεμάτια μπορεί να τραυματισθούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η ρομποτική τεχνική μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε ευκολότερα τις δομές αυτές και να τις διασώσουμε. Επομένως, η ρομποτική χειρορυγική μπορεί να μειώσει, αλλά όχι να εξαλείψει, τον κίνδυνο μετεγχειρητικής ακράτειας και στυτικής δυσλειτουργίας.